Leveranse av helglass balkonginnglassing, samt stolperekkverk i første etasje