Leveranse av frontmontert rekkverk til terrasseblokk, inkludert glassoverbygg med helglass.
Produksjon og montasje av nye skråbalkonger i forbindelse med rehabilitering av bygg.