Leveranse av innglassing helglass system, inkludert click kombindert med innglassingsystem standard.