Skip to main content
Inspirasjon

Må man søke om å bygge en hagestue? Forstå reglene før du setter i gang.

Hvis du ønsker å bygge på huset ditt med en hagestue, er det visse lover og regler du må forholde deg til. Mange kan kjenne på et ønske om å droppe hele prosjektet når man møter byråkratiet med sine skjema, lover og reguleringer, men det er det ingen grunn til.

I denne artikkelen gir vi deg noen generelle tips til hvordan du kommer i gang med prosessen. All informasjonen du finner her er hentet fra det nasjonale kompetansesenteret Direktoratet for byggkvalitet, og du kan lese mer utfyllende om alt som har med byggesaker å gjøre på nettsidene deres.

Hold naboene informert og oppdatert

Uansett om du er pliktig til å søke kommunen eller ikke, kan det være lurt å informere naboene dine om hva du skal i gang med. I enkelte tilfeller er du ikke pålagt å sende nabovarsel, men for å bevare et godt naboskap vil det lønne seg å sende ut en beskjed eller ringe på dørene hos de nærmeste naboene.

Enten du skal bygge stort eller en litt mindre hagestue, vil det medføre støy. Kanskje skal du ha en gravemaskin inn, kanskje vil det være snekkere og andre håndverkere i sving. De aller fleste vil sette stor pris på å bli informert når noe sånt skal foregå like utenfor husveggene deres.

 

3 ting på sjekklista

Det er tre ting du bør sjekke for å finne ut om du trenger å søke kommunen om byggetillatelse for hagestuen din:

Finnes det avgrensninger som stopper prosjektet ditt?

Det første du må sjekke, er om det ligger begrensninger i hva du kan gjøre med og på eiendommen din (egen tomt) . Her er det tre dokumenter du bør sjekke: Reguleringsplanen, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter.

Disse tre bestemmer i stor grad hvor du har lov å bygge, hva du kan bygge og hvor stort bygget kan være. Akkurat disse begrensningene varierer naturligvis fra eiendom til eiendom og fra kommune til kommune, så her er det ingen fasit som gjelder hele landet. Sjekk med kommunen din dersom du ikke er sikker på hva som gjelder akkurat deg.

Det kommer an på størrelsen

Du slipper å søke om byggetillatelse dersom bygget skal være maksimalt 15 kvadratmeter stort. Det vil altså si at så fort hagestuen overskrider 15 m2, må du søke om byggetillatelse. 

Hvordan skal du bruke bygget?

Måten du planlegger å bruke bygget på har også noe å si for om du må søke tillatelse fra kommunen eller ikke.

Skal du bruke bygget som en forlengelse av huset, må du søke om tillatelse. Med normal bruk menes at du skal ha bad, toalett, soverom, stue, kjøkken, verksted, kontor eller atelier der inne. En hagestue vil sjeldent inneha dette og derfor være unntatt mange regler. En hagestue skal gi ekstra komfort og en hyggelig oase ute.

 

Vinterhage eller hagestue?

Lovverket skiller blant annet på om bygget du skal sette opp er et påbygg eller et frittstående bygg, og om det bygges for helårsbruk eller ikke. En vinterhage er typisk et rom som er isolert for bruk hele året gjennom, mens hagestue hovedsakelig brukes i de varmere månedene. En hagestue vil som regel være det hva man ser etter, og dermed inneha en vesentlig enklere prosess.

 

Og et par ting til…

Bygget skal inn i kartdata

Det er viktig å merke seg at du uansett er pålagt å melde fra til kommunen når bygget ditt er ferdig. Dette er blant annet for at de skal kunne tegne bygget inn i kommunens kartdata.

Du har ansvaret

Dersom du bygger uten å søke om tillatelse først, sitter du også med ansvaret for at byggeprosessen foregår etter alle regler og forskrifter. Det kan være andre tillatelser og dispensasjoner du trenger for å gå i gang med bygget, for eksempel gjelder det egne regler dersom eiendommen din ligger nær en vei.

 

Er du usikker på prosessen og kravene som stilles? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg i prosessen. Vi hjelper deg selvsagt med søknad og ferdigstillelse attest.